Nej ...

Juka (Yucca)

Jak pěstovat pokojovou rostlinu Juku. Rady a návody na pěstování. ...

Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka

Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj tak ...

Jarní práce a radosti v zahradě

První práce na zahradě patří k těm nejpříjemnějším. Příroda se probouzí, sklízíte plody své podzimní ...

Juka - péče o juku

Celoroční péče o juku. Jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo. ...

Fíkus

Fíkusy a jejich pěstování je někdy problém, ale fíkus se dá zvládnout. Zde najdete rady pro pěstován ...

Kapková závlaha C

Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám. ...Zasílání novinek
odhlásit | přihlásit

Zobrazit:  nejnovější nejčtenější
 email 

vytvořeno: 2004-02-25 13:35:25 | zobrazeno: 18629x
obr
Správný řez ovocných stromků a keřů na zahradě. Správný a často nemilosrdný řez je důležitým předpokladem estetického a plodícího stromu.

Nůžky do ruky ! Správný řez ovocných stromků a keřů na zahradě

Správný a často nemilosrdný řez je důležitým předpokladem estetického a plodícího stromu.

Každý ovocný stromek a keř vysázený a pěstovaný na naší zahrádce, i když jsme jej sázeli pro sklizeň plodů, by měl působit jako ozdoba pro pěkný pohled. Záleží na utváření koruny - musí být krásná v plném květu, ale musí zapůsobit i barvou dozrávajících plodů. To vše můžeme upravit vhodným řezem v prvních letech po vysazení, tedy řezem výchovným, v dalších letech pak udržovacím a při stárnutí stromů zmlazovacím.


Výchovným řezem zakládáme budoucí rozložení větví tak, aby se vytvořila pevná kostra koruny s optimálním rozložením větví, l v dalších letech udržujeme korunu tak, aby se vyvíjela podle našich představ. Výchovný řez provádíme až na jaře, i když stromky byly sázeny na podzim. Při jarní výsadbě se provádí výchovný řez ještě důkladněji, protože zasazené stromky na podzim již zčásti zakořenily, ale stromky sazené na jaře teprve zakořeňují. Tímto řezem vyrovnáme určitý nepoměr mezi kořenovým systémem a horní částí stromku, který vznikl odstraněním značné části kořenů při dobývání stromků ve školce. U zákrsků a čtvrtkmenů jádrovin a peckovin provedeme výchovný řez tak, že zvolíme v korunce tři až pět výhonů, které budou tvořit základ budoucí koruny ovocného stromku na trvalém stanovišti. Střední výhon, tzv. terminál, se ponechá o 10 - 20 cm delší než ostatní výhony tvořící obvod korunky a řezem se zkrátí tak, aby pupeny směřovaly vždy ven ze zamýšlené korunky. Když se na kmínku nebo korunce vyskytují nežádoucí výhony, musí se hladkým řezem odstranit. U peckovin se nedoporučuje silné výhony zcela odřezat, ale pouze zakrátit. Při jarní výsadbě mají být výhony ještě více zkráceny asi na 2 až 3 pupeny.

U broskvoní se provádí řez po výsadbě jinak, protože stromek narůstá při dobrém zakořenění již v prvním roce velmi silně. Broskvoně se velmi často upravují už při nákupu, protože kupující se bojí zkrátit výhony velmi silným řezem. Pokud se stromky sázely na podzim, provádí se řez na stanovišti tak, že se zvolí tři až čtyři nejvýhodnější výhony, které jsou úměrně rozloženy na ose a tyto se zakrátí pouze na dvě očka bez terminálního výhonu. Ostatní výhony, které se vyskytují na kmínku, se odstraní hladkým řezem. Jsou-li jednoleté stromky bez obrostu nebo je obrost nevhodný, seřízneme jej ve výšce, kde by měla být založena koruna. V průběhu růstu odřízneme rostoucí výhony pod uvažovanou korunkou. V případě, že řezné rány jsou silnější než tužka, ošetříme je ochranným nátěrem, protože dřevo broskvoní je velmi často napadáno patogenními zárodky. Ještě v prvním roce po výsadbě využíváme vitality stromku, který vytvoří zpravidla více výhonů v korunce. To prospívá k celkovému posílení nadzemní i kořenové části. V létě neřežeme, pouze roste-li na kmínku obrost, odstraníme jej. Další úpravu korunky provádíme v příštím roce na začátku rašení.

U meruněk, které mívají zpravidla různě rozložené výhony s nepravidelnou délkou, zvolíme pro vytvoření koruny tři až čtyři výhony, aby odpovídaly rozložením budoucí korunce. Vybrané výhony zakrátíme asi o dvě třetiny a pouze vedoucí, tedy terminální výhon ponecháme asi o 15 cm delší. Zbývající výhony na kmeni odřežeme. Zjistíme-li v polovině června, že nově vyrostlé letorosty na zastřižených výhonech jsou delší než 30 cm, zkrátíme je na pět až šest pupenů, aby nám zesílily. V druhém roce v založené korunce zastřihneme výhony asi o jednu polovinu a terminální výhon upravíme tak, aby byl asi o 20 cm výše než zastřižené výhony. Také vystříháme jiné nežádoucí výhony, které rostou v korunce.

Vysazeným stromkovým angreštům ponecháme jako základ korunky čtyři až pět nejsilnějších výhonů, které seřezáváme na tři až čtyři pupeny vždy tak, aby poslední pupen směřoval dovnitř korunky. To proto, že angrešty rostou rozložitým způsobem s převislými větvemi, které se potom při vnějším pupenu vylamují. Keřové angrešty, které jsou zapěstovány zpravidla v kontejnerech, není nutné zakracovat, ale sledovat, aby tento keř příliš nezahoustl.

Rybíz pěstujeme jak ve tvaru stromku, tak ve tvaru keře. Stromkový rybíz po výsadbě zkracujeme na 3 až 4 pupeny, v korunce ponecháme 3 až 4 výhony. U keřového rybízu seřízneme výhony na dva až čtyři pupeny.

Ořešák při výsadbě nevyžaduje žádný řez, případně se provádí v červnu, když
dorostou délky 30 - 40 mm. Rány vytvořené tímto řezem se v této době nejrychleji zahojí.

Jednotlivé druhy ovocných dřevin snášejí řez v určitých obdobích. U jádrovin provádíme základní řez v předjarním období, u peckovin (švestky, ryngle, mirabelky, třešně, višně) od začátku vegetačního růstu do konce srpna. Broskve, které jsou v plodnosti, upravujeme řezem od začátku vegetace do poloviny května a řez je ovlivněn násadou plodů tak, aby se dosáhlo potřebných přírůstků dřeva pro příští období. V srpnu můžeme u broskvoní provést prosvětlovací řez v korunce. U meruněk provádíme řez v období vegetace v dubnu až srpnu, kdy dochází k nejlepšímu hojení ran bez nebezpečí napadení chorobnými patogeny. Velké rány u broskví i meruněk vždy ošetřujeme nátěrem vhodnými ochrannými přípravky. U angreštu se provádí prosvětlovací řez po sklizni v srpnu, kdy starší větve vystříháváme, aby se koruna prosvětlila, čímž se zvýší kvalita plodů, usnadní jejich sklizeň a sníží riziko napadení padlím americkým, kterému rovněž můžeme zabránit ostříhává-ním napadených špiček letorostů a jejich spálením. Rybíz můžeme prosvětlovat v období od srpna až do ledna. To proto, že rybíz začíná brzy rašit. (www.szc.cz)

Doporučujeme
On-line prodej vybavení pro zahradu, hobby a bydlení. Více ... Související články

Kompostéry pro obce i pro zahradu

Kompostéry akce, kompostéry pro obce i pro každou zahradu. Český výrobek a doprava zdarma.

Skleník ke zdi

Skleník ke zdi z polykarbonátu nebo UV skla. Velkou výhodou těchto typů skleníků ke zdi je především dobrá akumulační schopnost stěny domu.

Akce měsíce, automatické otvírače zdarma

Akce automatické otvírače zdarma při objednání skleníku během září a října včetně dopravy skleníků zdarma.

Fóliovníky a jejich výhody

S fóliovníky je pěstování jednoduché. Navíc ušetříte. Fóliovníky jsou levné a vytvoříte nejlepší podmínky pro kvalitní a rychlejší růst. Výhody fóliovníků patří mobilita.

Ventilátor Ecofan 810 Black Edition ventilátory

Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.

Akce na náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství pro skleníky. Akce na náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken.