Nej ...

Juka (Yucca)

Jak pěstovat pokojovou rostlinu Juku. Rady a návody na pěstování. ...

Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka

Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj tak ...

Jarní práce a radosti v zahradě

První práce na zahradě patří k těm nejpříjemnějším. Příroda se probouzí, sklízíte plody své podzimní ...

Juka - péče o juku

Celoroční péče o juku. Jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo. ...

Fíkus

Fíkusy a jejich pěstování je někdy problém, ale fíkus se dá zvládnout. Zde najdete rady pro pěstován ...

Kapková závlaha C

Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám. ...Zasílání novinek
odhlásit | přihlásit

Zobrazit:  nejnovější nejčtenější
 email 

vytvořeno: 2004-05-11 19:58:03 | zobrazeno: 9670x
obr
Zahradní jezírko pro vaši zahradu - Zahradní jezírka: Co víme o zahradním rybníčku. Svůj rybníček umístěte v místě, které dobře znáte. To je především důležité v rodinách, kde jsou děti. Váš rybníček by neměl ležet přímo pod stromy, neboť padající listí rybníček znečišťuje a narušuje biologickou rovnováhu. Výrůstky kořenů by mohly rybníčkovou fólii poškodit nebo plastový ...

Tipy a rady na www.hobbyzahrada.cz

Zahradní jezírka:
Co víme o zahradním rybníčku

Správné umístění rybníčku
Svůj rybníček umístěte v místě, které dobře znáte. To je především důležité v rodinách, kde jsou děti. Váš rybníček by neměl ležet přímo pod stromy, neboť padající listí rybníček znečišťuje a narušuje biologickou rovnováhu. Výrůstky kořenů by mohly rybníčkovou fólii poškodit nebo plastový rybníček posunout nebo pozdvihnout z vodovážné pozice. Přímé slunce by nemělo na Váš rybníček přes den svítit více jak 6 hodin. Zbývající čas dne by měl být rybníček ve stínu.

Označte si zahradní hadicí polohu a tvar jezírka. Podle označení se může každý člen rodiny podílet na výběru správného místa a můžete také vysledovat průběh slunce a stínu na vybraném místě.

Fólie nebo rybníček? Rozhoduje velikost
Jestliže má být hladina Vašeho rybníčku větší než 4 m2, pak zvolte rybníček foliový, nebotˇ tak můžete navrhnout formu a velikost zcela dle svých představ. Kromě toho jsou fóliové rybníčky při této velikosti nákladově výhodnější.

Jestliže plánujete menší rybníček než 4m2, je lépe zvolit některý z plastových rybníčků od firmy Heissner, které mají jednotlivé zóny tvarovány tak, aby pobřežní i ostatní rostliny měly svoji potřebnou minimální hloubku.

S pomocí fólie se dají rybníčky o této velikosti vybudovat jen těžko nebo nebo s výrazně vyššími náklady.

Čím hlubší rybníček, tím lépe!
Průměrná hloubka rybníčku by měla být minimálně 40 cm. Čím hlubší bude rybníček, tím lépe a rovnoměrněji se bude udržovat teplota vody. Vše, co je zahloubeno v zemi, je méně závislé na venkovní teplotě. Správně zvolená hloubka rybníčku má značný vliv na to, aby se v létě rybníček nepřehříval a v zimě zcela nevymrzl. Velmi důležité je správné rozmístění rostlinných zón. Bažinatá zóna by měla vést kolem celého rybníčku jako žlábek, s přívodem vody jen na několika místech. Tak vznikne močálovitá zóna , kde se daří nejkrásnějším rostlinám, např Kyprej a Vrbina. Hloubka : 0-10 cm.
Plochá vodní zóna se napojuje na bažinatou zónu a je hluboká cca 20-40 cm. Zde rostou velmi vysoké rostliny jako např Orobinec, které mohou vyrůst až do výše 250 cm.

Hlubinná zóna by měla mít hloubku 60-150 cm . Většina rostlin hlubinné zóny má listy či květy na vodní hladině, jako např.Plavín a Leknín bílý.

Správná síla fólie
Síla fólie je dána plánovanou hloubkou rybníčku,neboť čím větší má být hloubka rybníčku, tím silnější folii musíme zvolit.
Rybníček do 10 m2 plochy hladiny, či do hloubky 90cm, může být zhotoven z fólie o síle 0,5 mm.

Větší rybníčky, maximálně do hloubky 150 cm, by měly být zhotoveny z fólie 1 mm.

Pro rybníčky s hloubkou větší než 150 cm doporučujeme sílu 1,5 mm.
Pro všechny tyto rozměry, či hloubky rybníčků nabízí Heissner folie o potřebných sílách ( 0,5mm, 1mm, 1,5mm ) a šířkách( 2, 4, 6, 8 m.). Na objednávku je možné dodat folii až o rozměru 20x20m

Jaký typ fólie je vhodný?
Heissner nabízí folie z různých materiálů. Každý materiál má rozdílné vlastnosti při zpracování, trvanlivost, přizpůsobivost k podloží a vztah k životnímu prostředí.

PVC fólie jsou nejpoužívanější., neboť jsou flexibilní, měkké a nechají se dobře lepit.

Eventuelní pozdější opravy jsou u PVC fólií mnohem jednodušší.
PE fólie jsou vyrobeny z polyethylenu, který je vstřícnější k životnímu prostředí. Nejlépe se hodí k použití v jednom kuse, aniž by se musel lepit.

EPDM-fólie je vyrobena z flexibilního syntetického kaučuku. Tyto fólie vydrží mnohem větší zatížení a dobře se zpracovávají. Náklady na kaučukovou fólii jsou ale zřetelně vyšší než např. u PVC fólie.

Jak zjistíte netěsné místo v rybníčku?
Jestliže máte podezření, že je Váš rybníček poškozen a ztrácí vodu, tak vypněte všechna čerpadla a nechte hladinu rybníčku zklidnit. Posypte hladinu jemnou moukou přes síto. Stav vody se snižuje a ukáže Vám, v které hloubce máte hledat díru. Nahromadění mouky v jednom místě nám ukáže polohu díry. Ne vždy je ztráta vody způsobena proražením folie. Často je to vinou nedostatečné nebo neexistující kapilární uzávěry.

Co je Kapilarní uzávěra?
Kapilární uzávěra je zřetelným přerušením mezi rybníčkem a břehem. Jestliže chybí tato uzávěra, mohou rostliny a úprava dna vynášet vodu přes okraj fólie.. Následkem je zřetelná ztráta vody v rybníčku.

Zabezpečení elektrických částí čerpadel zalitím pryskyřicí
Všechny elektrické části čerpadel Heissner jsou zality pryskyřicí. Tím je zajištěno, že se voda k těmto částem nemůže dostat . Během výroby jsou čerpadle testována a výsledky testů jsou zaprotokolovány dle sériových čísel .

Výška výtlaku a výkon
Výška výtlaku se měří jako vodní sloupec a říká nám, do jaké výšky může čerpadlo vytlačit vodu.

Výkon nám udává, kolik litrů vody se za určitou dobu přečerpá.
Čím výše musí čerpadlo vodu dopravit, tím méně vody přečerpá.
Udávaný max. výkon čerpadla odpovídá vždy 0 m dopravní výšky.
Udávaná max. dopravní výška odpovídá vždy 0 l dopravního výkonu.
Pohyb a regulace vody

Všechna čerpadla Heissner mohou být snadno regulována pomocí regulačního ventilu, aniž by bylo čerpadlo nějak poškozeno.
Čerpadla ze série Aqua control a Aqua control premium mohou být plynule ovládána rovněž dálkovým ovládáním(Z970). Radiový ovladač má dosah 30 m.

Umístění čerpadla v rybníčku
Obecně by nemělo být čerpadlo uloženo až na dno rybníčku, neboť by mohlo eventuelně nasávat bahno ze dna. Rovněž by se voda ze spodní oblasti rybníčku neměla míchat s povrchovou vodou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu.Umístěte své čerpadlo cca v polovině hloubky rybníčku, nejlépe na kámen či podstavec z cihel.

Externí, tzv. suchá instalace čerpadla
Téměř všechna čerpadla Heissner.jsou vhodná pro externí umístění mimo rybníček. V tomto případě se přímo nasadí přívodní hadice na čerpadlo.Je potřeba si uvědomit, že čerpadlo není schopno samo nasávat vodu. Proto musí být čerpadlo v případě umístění mimo rybníček umístěné hlouběji než je hladina vody a spojovací hadice musí být před zapnutím čerpadla naplněna vodou.

Výška výstřiku by neměla být vyšší než poloměr rybníčku
Výška výstřiku nástavců pro vodní efekty, jako např.kaskád či pěnového sloupce, by neměla být vyšší než poloměr rybníčku, neboť již při lehkém větru by voda padala přes jeho okraje a pobřeží .

Dostatek kyslíku ve vodě
Postarejte se o dostatek kyslíku ve Vašem rybníčku. Voda se musí pohybovat, aby mohla žít.

Nejvhodnější je např. pěnový sloupec Heissner, který promíchává vzduch z okolí s rybniční vodou. Firma Heissner nabízí další výrobky, díky kterým lze vodu obohatit kyslíkem, např. stříkací figury, vzduchovací čerpadla.

V blízkosti leknínů žádné vodní hry
Lekníny a jiné plovoucí květiny citlivě reagují na trvalé smáčení vodou a prudké pohyby hladiny. Proto v leknínovém jezírku používejte klidové vodní hry jako např.vodní zvon.

Filtrace je důležitá
Heissner nabízí celou řadu filtračních možností od mechanické, biologické až po chemickou filtraci. Modulové filtrační systémy nabízí kombinaci mechanické filtrace, biologické filtrace pomocí lávagranulátu a chemické filtrace kde australský Zeobakterlith váže jedovaté látky přírodně chemickou cestou. Vícekomorový filtr se systémem MBC spojuje všechny tyto3 varianty.

Venkovní filtr Aqua Clear je pro filtraci v rybníčku ideální. UV lampa a Magnet proti řasám skoncují s kalnou vodou.

Hospodaření s živinami
V každé kapce vody najdeme méně či více rozpuštěných živin, které přijímají rostliny v rybníčku.

Rovnováha živin je pro rybníček velmi důležitá, nebotˇ při jeho nedostatku mohou rostliny odumřít.

Přebytek živin vede naopak k silnému nárůst řas. Odumřelé části rostlin, spadané listí, přebytečné krmení pro ryby se působením mikroorganismů rozkládají. Vzniká nitrit, který se v rybníčku mění na nitrát a posléze se stává opět živinou. Při tomto procesu se spotřebovává mnoho kyslíku, který pak chybí živočichům i rostlinám. Při akutním nedostatku kyslíku mohou odumřít i řasy a voda se silně zakalí. Postarejte se o dostatečné osázení rostlinami. Měla by být osázena 1/3 vodní hladiny, což zpravidla odpovídá uzavřenému rostlinném pásu okolo rybníčku.

Zpočátku nevysazujte žádné ryby nebo jen málo a zredukujte krmení na minimum. Často mohou ryby žít v rybníčku zcela bez přídavku krmení. Jakmile vzniknou v rybníčku řasy, měly by být ihned vyloveny. Pomocí vodních efektů, či vzduchovacích čerpadla přiveďte kyslík. Použijte Zeobakterlith, váže jedovaté látky a účinně reguluje hospodaření se živinami.

Mikroorganismy v rybníčku
Mikroorganismy mají v rybníčku důležitou roli, jak jsme se již zmínili v kapitole „hospodaření s živinami" Můžete mikroorganismy podporovat, když vytvoříte místo s ideálními životními podmínkami.
Heissner Lavagranulát (F 140) je pro usazení mikroorganismů ideální, neboť je to velmi porézní, má velkou aktivní plochu a jeho povrch je dostatečně drsný. V nově vytvořeném rybníčku nejsou obsaženy téměř žádné organismy. Vytvoření jejich dostatečného množství trvá zhruba čtyři týdny. Tento proces můžeme urychlit tak, že vlijete 2-3 vědra s rybniční vodou, v které již dobře funguje biotop nebo přidáte 2-3 plné dlaně spodní vrstvy kompostu, kde je již odpad zcela rozložen.
Zeobakterlith je přírodní materiál, který váže jedovaté látky a účinně reguluje hospodaření se živinami. Jeho ideální použití je právě u nově založeného rybníčku, neboť obsahuje nitrifikační bakterie. Vyvarujte se časté výměně vody nebo čištění fólie či filtru. Tím vymyjete vzniklé mikroorganismy a rybníček bude za krátkou dobu zase kalný.

Obsah filtru a rychlost toku
Filtr by měl být pokud možno co největší a voda by jím měla protékat co možno nejpomaleji.

Tím bude zaručeno, že se filtr neucpe a mikroorganismy mohou zůstat aktivní. Často se kombinují silná čerpadla s malými filtry, výsledek se ale nedostaví.

MBC vícekomorový filtr (F350) je venkovní filtr, který vede vodu přes jednotlivé komory s různými filtračními medii. Přitom voda urazí dráhu 160 cm dlouhou a relativně dlouho pobude ve filtru.
Bypass-systém F 350 zajišťuje nízkou průtokovou rychlost, tak že účinek filtrace je díky dlouhé filtrační době umocněn.

Nechat filtr nepřetržitě běžet
Při uvedení filtru do provozu jsou výsledky filtrace zpočátku slabé. V průběhu následujících 3-4 týdnů se výsledek zřetelně vylepší. Hlavním důvodem je, že se ve filtru vytvoří mikroorganismy, které filtrační proces silně podporují. Trvalý provoz je nutný, neboť tím se neustále zásobují kyslíkem malí živočichové. Dlouhotrvající nečinnost čerpadla může způsobit odumření organismů a filtr ztratí enormně výkon. Proto byste měli nechat Váš filtr neustále v provozu a čistit jen v případě znatelného snížení výkonu filtračního čerpadla propláchnutím filtrační houbičky.

Prodej zahradních jezírek, filtračních zařízení najdete v novém internetovém obchodě
www.a-z-obchod.czOdstranění vznášejících se řas ( zelené vody ) pomocí UV lampy
Efektivnímu rozvoji ve filtrační technice napomohlo používání UV lampy. Voda je vedena nejprve přes UV lampu, kde na vodu a řasy v ní obsažené působí ultrafialové paprsky. Silné UV paprsky způsobí, že se vznášející se řasy spojí a tím nabudou na objemu.

Venkovní filtr, který by bez UV složky neměl žádnou šanci filtrovat zelenou vodu, může nyní začít bojovat proti řasám. Ve filtru zbývá zelená bahnitá vrstva..

UV lampa nesmí být nikdy používána bez napojení na venkovní filtr, protože v tom případě díky UV paprskům vzniklé shluky řas padají na dno rybníčku a mohou být příčinou dalších problémů.

Zatímco filtr a čerpadlo by měly být stále v provozu, UV lampu lze použít jen při silném zelenání vody. Často postačí jen několikahodinové pravidelné zapnutí v průběhu dne a zaznamenáte zřetelné zlepšení..

Série AQUA UV zahrnuje 3 UV lampy, které jsou určeny pro velikosti rybníčků až do 5000, 10 000 a 15 000 litrů vody.

Výpočet výkonu filtru
Objem vody ve správně osázeném rybníčku s dostatečným přívodem kyslíku, by měl být filtračním systémem přefiltrován minimálně 4-5 krát za den.

Zjistěte si proto orientační objem rybníčku vynásobením šířky, délky a průměrné hloubky. Přesný objem lze zjistit při prvním napouštění rybníčku tak, že se zaznamená stav vodoměru před a po napuštění. Tento vypočtený či naměřený objem vynásobte 5 a tak zjistíte potřebný denní výkon čerpadla. Vydělením 24 hodinami získáte hodinový výkon čerpadla. Nyní víte, jak silné musíte mít čerpadlo, které má zásobovat Váš filtrační systém.

Rybníček v zimě
V zimě se zdá, že je Váš rybníček, díky uzavřené ledové pokrývce, v klidu. Přesto pod ledovou pokrývkou dále žije a potřebuje Vaši péči. Při hnilobném procesu pod ledem vznikají nitráty a kalové plyny nemohou unikat. Tomu lze předcházet již na podzim, kdy vyčistíte dno rybníčku od usazenin a bahna a částí rostlin a položením sítě proti listí (TZ52O, TZ401,402,403) zabráníte , aby další listí padalo do rybníčku.

Před zámrzem položíte na hladinu rozmrazovací plovák, který svojí konstrukcí zajistí, aby na hladině zůstala 1-2 nezamrzlá místa . Pomocí vzduchovacího čerpadla Aqua Air se postaráte o přívod kyslíku. Dodatečně vzniklý lehký přetlak donutí plyny k úniku na hladinu.

Naplnění rybníčku a výměna vody vodou z vodovodního řádu
Při prvním plnění a při výměně vody vodou z vodovodního řádu se dostane chlor a mnoho dalších rozpuštěných solí do rybníčku. To má negativní vliv na mikrobiologii v rybníčku. Zpravidla máte po výměně vody průhlednou čistou vodu, která se ale během několika málo týdnů může silně zakalit, či zezelenat. Těmto nepříjemným důsledkům lze zabránit tím, že vodu nevyměníte kompletně. Doplňujte rybníček čerstvou vodou v případě potřeby ( např. při velkém odpařování) jen velmi pomalu a po etapách. Na 1000 l čerstvé vody přidejte cca 100 g Leitungswasser OK. To urychlí přeměnu vodovodní vody na rybniční vodu a odstraní chlor.

Naplnění rybníčku a výměna vody dešťovou vodou
Shromažďováním a použitím dešťové vody lze sice ušetřit vodovodní vodu, ale shromažďovaná dešťová voda v cisternách či kádích obsahuje mnoho nečistot a částic prachu ve formě květního prášku a létajících semen, které s každým prvním deštíkem po delším období sucha jsou spláchnuty z Vaší střechy do cisterny. V cisterně začíná proces rozkladu těchto částic. Rozpuštěné živiny se ale nespotřebují, neboť nejsou k dispozici žádné rostliny.

Naplní-li se rybníček dešťovou vodou, vznikne přebytek živin chudých na kyslík. Důsledkem je kalná voda.

Použijte dešťovou vodu jen příležitostně nebo jen v malém množství, např. na vyrovnání vypařené vody.

Dodejte na 1000 l rybniční vody cca 100 g Regenwasser OK . Přemění dešťovou vodu na rybniční a zabrání popsaným vedlejším reakcím.

Potřeba vody pro provoz stříkacích figur
Na každou figurku je potřeba cca 10 l/min výkonu čerpadla. Tím se řadí stříkací figurky bezpochyby k úsporným vodním efektům.
Na jedno čerpadlo může být napojeno pomocí rozboček i více figur či mohou být stříkací figury pomocí regulačního ventilu kombinovány i s jinými vodními efekty.

Rozdíl mezi podvodním a univerzálním reflektorem
Podvodní světlo je konstruováno výhradně k použití pod vodu.. Je potřeba chladící účinek vody pro dlouhodobý provoz.
Univerzální reflektor série Aqua Licht jsou určeny pro provoz vně i uvnitř rybníčku. Tím jsou vhodná i pro posazení na břeh rybníčku, neboť zde hladina vody díky vypařování se neustále mění a nemůžete garantovat dostatečné chlazení.

12 V halogenová technika pod vodu
Všechna osvětlení pro rybníček jsou vybavena bezpečnou 12 V technikou. Reflektory jsou dodávány včetně transformátorů. Spot U5O-T a sada spotů U13O-T jsou určeny pro použití pod vodou. Reflektory U22O-T a U25O-T je možno použít uvnitř i vně rybníčku. Tím jsou vhodná i pro posazení na březích rybníčku, neboť zde se hladina vody díky vypařování neustále mění a nemůžete garantovat dostatečné chlazení.

Všechny podvodní reflektory jsou vybaveny halogenovými světly . Tím je zaručena vysoká svítivost i v kalném rybníčku.. Díky různobarevným filtrům může světlo zářit v různých barvách.. Heissner nabízí i rotující barevný kotouč s regulovatelnou rychlostí změn barev(C30)

Prodej zahradních jezírek, filtračních zařízení najdete v novém internetovém obchodě
www.a-z-obchod.cz


Doporučujeme
On-line prodej vybavení pro zahradu, hobby, dům, byt a bydlení. Více ... Související články

Kompostéry pro obce i pro zahradu

Kompostéry akce, kompostéry pro obce i pro každou zahradu. Český výrobek a doprava zdarma.

Skleník ke zdi

Skleník ke zdi z polykarbonátu nebo UV skla. Velkou výhodou těchto typů skleníků ke zdi je především dobrá akumulační schopnost stěny domu.

Akce měsíce, automatické otvírače zdarma

Akce automatické otvírače zdarma při objednání skleníku během září a října včetně dopravy skleníků zdarma.

Fóliovníky a jejich výhody

S fóliovníky je pěstování jednoduché. Navíc ušetříte. Fóliovníky jsou levné a vytvoříte nejlepší podmínky pro kvalitní a rychlejší růst. Výhody fóliovníků patří mobilita.

Ventilátor Ecofan 810 Black Edition ventilátory

Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.

Akce na náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství pro skleníky. Akce na náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken.