Nej ...

Juka (Yucca)

Jak pěstovat pokojovou rostlinu Juku. Rady a návody na pěstování. ...

Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka

Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj tak ...

Jarní práce a radosti v zahradě

První práce na zahradě patří k těm nejpříjemnějším. Příroda se probouzí, sklízíte plody své podzimní ...

Juka - péče o juku

Celoroční péče o juku. Jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo. ...

Fíkus

Fíkusy a jejich pěstování je někdy problém, ale fíkus se dá zvládnout. Zde najdete rady pro pěstován ...

Kapková závlaha C

Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám. ...Zasílání novinek
odhlásit | přihlásit

Zobrazit:  nejnovější nejčtenější
 email 

vytvořeno: 2004-05-13 17:45:17 | zobrazeno: 7303x
obr
Zahrada vodní - Nejčastější dotazy k vodní zahradě 1.Téma: Kalný rybníček i po výměně vody ! Pan XY se ptá: Jak mohu úspěšně zabránit tomu, aby můj rybníček nebyl stále bahnitý a kalný, přestože pravidelně měním vodu, odstraňuji bahno a čistím fólii?Heissner CZ odpovídá: Ve Vašem rybníčku se stále usazují mikroorganismy, bakterie a malí živočichové. Tato biologie je velmi důležitá, neboť podporují ve Vašem rybníčku proces odbourávání a ...

Tipy a rady na www.hobbyzahrada.cz

Zahrada vodní - Nejčastější dotazy k vodní zahradě

1.Téma: Kalný rybníček i po výměně vody !

Pan XY se ptá:
Jak mohu úspěšně zabránit tomu, aby můj rybníček nebyl stále bahnitý a kalný, přestože pravidelně měním vodu, odstraňuji bahno a čistím fólii?
Heissner CZ odpovídá:
Ve Vašem rybníčku se stále usazují mikroorganismy, bakterie a malí živočichové. Tato biologie je velmi důležitá, neboť podporují ve Vašem rybníčku proces odbourávání a uvolňování živin.Díky mikroorganismům jsou organické látky (listí,rybí výkaly, zbytky potravy..) přeměňovány na anorganické látky (např. NITRÁT). Tyto anorganické látky jsou k dispozici zase jako nové živiny pro rostliny. Častou výměnou vody a čistěním fólie v rybníčku odstraníte biologii z Vašeho rybníčku a nemůže tak vzniknout nutná existence pomocných mikroorganismů. Doporučujeme Vám se vyvarovat výměně vody. Při doplňování vody byste měli přidat přípravek ACTIV nebo BIO_BAC. Tím dosáhnete v krátké době potřebnou biologickou základnu ve Vašem rybníčku.

2.Téma: Velmi bahnité dno ucpává čerpadlo !

Pan XY se ptá:
V rybníčku mám čerpadlo P 6000. Protože mám v rybníčku hodně ryb, které prohrabávají bahno, čerpadlo se velmi rychle zanese. Jak tomu mohu zabránit?
Heissner CZ odpovídá:
Všechna čerpadla Heissner( kromě P 750) jsou připravena na připojení filtračního modulového systému (F40/F42) a mohou tak být dodatečně vybavena filtračním systémem. Použitím základního filtračního modulu F 40 vytvoříte z čerpadla čerpadlo s filtrem. Filtr se skládá ze dvou oddělených komor, které zadržují mechanicky nečistoty. Pomocí modulu (F42) může být systém s účinným Zeobakterlitem rozšířen na mechanicko-chemický. V obou případech se intervaly pro čištění značně prodlouží a současně se filtruje voda.. Obecně by nemělo být čerpadlo umisťováno na dno rybníčku, neboť se zde rychleji zanese bahnem. Postavte proto čerpadlo do střední zóny na vyvýšené místo( např. na cihlu). Kromě toho doporučujeme okysličovat a použít přípravek s mikroorganismy (např. Bio-oxidator,TZ 213) pro omezení tvorby bahna. Můžete rovněž použít náš nový filtr s čerpadlem-Aqua-craft, který tím, že propouští částice o průměru do 8 mm zvyšuje účinnost filtrace a snižuje nebezpečí zanesení filtru.

3.Téma: Je povoleno zkrátit kabel ?

Pan XY se ptá:
Před 14 dny jsem si koupil čerpadlo Aqua control (Yellowstone P10000). Zabudovaný 10 m kabel ovšem celý nepotřebuji a chtěl bych ho rád zkrátit na nejmenší možnou délku. Mohu kabel čerpadla zkrátit nebo odstřihnout zástrčku?
Heissner CZ odpovídá:
NE! Vydáváte v nebezpečí sebe i okolí. Kabel musí být podle předpisů vždy minimálně 10 m dlouhý a musí být opatřen ochrannou zástrčku. V případě, že kabel je příliš krátký, vzniká nebezpečí, že zástrčka může sklouznout do vody. Odborník může samozřejmě zástrčku odstranit, aby mohl kabel např. protáhnout trubkou, ale musí opět namontovat ochrannou zástrčku. Čerpadla, která mají kratší kabel než 10 m, nesmějí být používána venku. Pokud tato zásada není dodržena, zaniká nárok na záruku. Sortiment čerpadel firmy Heissner zahrnuje čerpadla určená jasně pro použití pouze v místnosti i čerpadla pro použití v jezírkách a rybníčcích ve venkovní zahradě.

4.Téma: Osázení rybníčku rostlinami ?

Pan XY se ptá:
Uvažuji o zřízení malého rybníčku na zahradě. Rád bych věděl, které kroky bych při jeho osazování rostlinami neměl opomenout.
Heissner CZ odpovídá:
Správná doba pro osázení je na jaře(od března). Aby se splnily požadavky rostlin a osázení vypadlo věrně, je potřeba vytvořit různě hluboké zóny pro osázení:
a) bažina(vlhká zóna) 0 až 10 cm
b) plochá vodní zóna- 20 až 50 cm
c) hluboká vodní zóna- více než 50 cm
PE- rybníčky Heissner mají již zóny pro osázení vytvořeny. Celkově by měla být asi 1/3 celkové plochy rybníčku osázena rostlinami, aby se zajistil dostatečný odběr živin. Pro osázení plochých pobřežních zón nabízí Heissner kokosovou rohož pro osázení břehů. Tato tkanina zadržuje nově vysázené rostliny na určeném místě a za 24 měsíců se plně rozpadne. Pro osázení příkrých stěn rybníčku slouží Heissner-sázecí kapsy. Jako další pomocné výrobky pro sázení rostlin má Heissner v sortimentu košíky různých tvarů a velikostí. Díky košíkům se silně kořenící rostliny nekontrolovaně nerozrůstají. Protože lekníny a jiné plovoucí listové rostliny nesnášejí postřik vodou, neměly by být sázeny v blízkosti stříkacích figur či fontán.

5.Téma: Ryby v rybníčku

Pan XY se ptá:
Kolik ryb mohu mít v rybníčku?
Heissner CZ odpovídá:
Počítá se asi s 20 cm délky ryb na 1000 litrů vody. Při nasazení ryb počítejte také s tím, že ryby během času vyrostou a rozmnoží se. Počet ryb by měl být ročně kontrolován a usměrňován, neboť příliš mnoho ryb často způsobuje kalnou vodu, tvorbu řas, poškození rostlin a nemoci ryb. Díky nadměrnému krmení ryb je hospodaření se živinami v rybníčku narušeno. Při krmení mějte na paměti, že u ryb se při snížení teploty zpomaluje látková výměna, což souvisí se snížením aktivity a tím se sníženou potřebou potravy. Pro obyvatele rybníčku to znamená, že při teplotě kolem 12 °C se doporučuje krmení přerušit.. Pro rybníček s rybami je nutné dobré venkovní filtrační zařízení. Hloubka rybníčku by měla být minimálně 80 cm. Při koupi ryb se ptejte vždy na jejich přesné nároky a potřeby.

6.Téma: Nekontrolovaný růst řas

Pan XY se ptá:
Každé 3-4 týdny odstraňuji chomáčky řas z mého rybníčku. Ačkoliv je voda čistá a žádné další problémy nejsou, stále se objevují řasy. Jak mohu úspěšně zabránit tvorbě řas v rybníčku?
Heissner CZ odpovídá:
Odumřelé části rostlin, listí, výměšky ryb a přebytečné krmivo pro ryby (organický materiál) se díky bakteriím v rybníčku rozkládají a nakonec se přeměňují na anorganické látky (např. Nitrát jako konečný produkt rozkladu organických bílkovin). Tím se spotřebovává značné množství kyslíku. Hospodaření s živinami ztrácí svoji rovnováhu, pokud je nutné zpracovávat příliš mnoho organických látek a je-li k dispozici málo rostlin, které by mohly přijmout uvolněné živiny. Vzniká tak přebytek živin a toto prospívá řasám. Řasy jsou obsaženy v každé kapce vody. Při zvýšené nabídce živin se mohou řasy nekontrolovaně rozšířit. K Vašemu problému Vám Heissner radí:
• nasaďte do rybníčku jen omezený počet ryb ( maximálně 2O cm délky ryb na 1000 l vody ) a krmte je hospodárně
• podpořte regulaci přísunu živin tím, že minimálně 1/3 plochy rybníčku osázíte rostlinami
• odstraňujte pravidelně odumřelé části rostlin
• zamezte nadměrnému spadu listí do rybníčku (sítě proti listí, podběráky)
• použijte MechanickoBiologickoChemický filtr Heissner
• odstraňujte pravidelně vlákna řas podběrákem nebo hráběmi
• testujte pravidelně důležité hodnoty vody testovací sadou Heissner
• použijte čerpadlo Heissner s vodními efekty, které přivedou do Vašeho rybníčku kyslík

7.Téma: Geotextilie pod rybníčkovou fólii?

Pan XY se ptá:
Proč je nutné použití geotextilii pod rybníčkovou fólii?
Heissner CZ odpovídá:
Geotextilie zamezuje poškození rybníčkové fólie ostrými kameny či kořeny. Kameny se sice dají odstranit, či zakrýt pískovou vrstvou. Ta ovšem nezabrání prorůstání kořenů. Může se stát, že při tvrdém a hlinitém podkladu kořeny přímo provrtají fólii a tomu lze zabránit použitím geotextilie. Heissner nabízí pro tento účel Geotextilii ( art. TF 922 a TF 925), která je vyrobena z nekonečného polypropylenového vlákna, a proto má vysokou pevnost a stabilitu.

8.Téma: Kvalita vody ?

Pan XY se ptá:
Máme již dlouhou dobu rybníček s potůčkem, čerpadlem apod. V loňském roce se objevil problém s řasami, nyní na jaře je to hotová pohroma. Kromě toho voda také není úplně čirá. Výsledky analýzy vody jsou následující: ph-6, GH-6°dH, KH-5°dH. Co říká tento výsledek? Co s tím mám dělat?
Heissner CZ odpovídá:
V podstatě je kvalita vody v rybníčku určena hodnotou pH, uhličitanovou tvrdostí a celkovou tvrdostí. Ideální hodnota pH by se měla pohybovat mezi 7 a 8 °. Hodnota pH stanovuje, zda při odbourávání organických bílkovin vzniká v mezistupni amoniak nebo amonium. Čím vyšší je hodnota pH, tím více se posouvá poměr ve prospěch velmi jedovatého amoniaku. Od hodnoty vyšší než pH 8,5 se musí počítat s kritickou koncentrací amoniaku ve vodě. Uhličitanová tvrdost (KH) je odpovědná za pufrační kapacitu vody v rybníčku a měla by se v optimálním případě pohybovat mezi 6 a 10° dH(německé stupnice tvrdosti). Jestliže je příliš nízká, může docházet k přílišnému klesání a stoupání hodnoty pH. To má negativní účinky na ryby a rostliny. Celková tvrdost (GH) vody, která je určována hlavně solemi vápníku a hořčíku (tvrdotvorné látky), je dalším důležitým faktorem pro stabilní a vyrovnané prostředí rybníčku. Ideální je od 8 do 12 °dH. K úpravě vody příp. ke stabilizaci hodnot vody jsou určeny následující výrobky z Heissnerovy rybniční lékárny: PH minus,GH plus, KH plus, Teich vital.

9.Téma: Správné použití světel v rybníčku

Pan XY se ptá:
Mám velký zájem o Vaše světla a dovedu si dobře představit, že světelné objekty mohou velmi dekorativně působit i při zasazení do květinového záhonu. Je ale možné použít světla Heissner mimo vodu?
Heissner CZ odpovídá:
Pro provoz světel mimo vodu je vhodné multifunkční světlo Aqua Licht ( U 220 –T, U25O-T ). Všechna ostatní světla Heissner doporučujeme umístit usazené do vody. Prosím dbejte na to, aby přípojka k transformátoru nebyla vystavena přímým povětrnostním podmínkám. 12V halogenové světlo se postará o příjemnou pohodu v i vně rybníčku. Téměř ke všem světlům je možno dokoupit barevné filtry či použít světelný kotouč.

10.Téma: Správné použití UV-lampy

Pan XY se ptá:
Z Vašeho doporučení vyplývá, že by se UV lampa měla předřadit před mechanický filtrační modul. Z některých pramenů jsem se ale dozvěděl, že je možné i případné zařazení za filtrační moduly.
Heissner CZ odpovídá:
Zařazení UV lampy za filtrační moduly je možné při zvláštních konstrukcích rybníčků určených pro koi-kapry. U běžných rybníčků by se měla zapojit UV lampa před mechanický filtrační modul, aby mohl zachytit shluklé řasy. Ještě jeden tip: Pokud je voda již čirá, doporučuje se vypnout UV-lampu. Jednak se tím šetří mikroorganismy důležité pro biologii v rybníčku a za druhé se sníží opotřebení UV trubice. Ostatní části filtračního systému musí bezpodmínečně zůstat v provozu.

11.Téma: Správné čištění MBC venkovních filtrů

Pan XY se ptá:
Uvažuji v nejbližší době o koupi venkovního filtru, který pracuje na principu MBC. Na co musím při čištění filtrů tohoto druhu filtru dbát?
Heissner CZ odpovídá:
Filtrační houbičku určenou pro mechanické čistění ( zbytky rostlin,výkaly ryb, chomáčky řas apod.) je potřeba podle stupně znečištění rybníčku každé 1 až 3 týdny propláchnout pod studenou vodou. Lávový granulát (nosné médium pro biologii mikroorganismů) by neměl být čištěn během celkové doby provozu filtru nebo jen velmi zřídka a jemně, neboť by to mohlo mít škodlivý vliv na v něm usídlené mikroorganismy. Asi po 2 až 3 měsících se může Zeobakterlith ( přírodně –chemické filtrační medium ) nechat regenerovat 24 hod. v 3-5% roztoku kuchyňské soli. Potom se může propláchnout pod čistou vodou a může být opět použit. Další regenerace avšak již není možná.
Obecně platí pro čištění filtračních systémů toto: Jen tolik co je nutné!

12.Téma: Doba provozu čerpadla

Pan XY se ptá:
Bylo mi řečeno, že dnešní čerpadla musí být stále v provozu a že není žádná možnost čerpadlo ráno zapnout a večer zase vypnout nebo eventuelně delší dobu nechat mimo provoz. Platí to?
Heissner CZ odpovídá:
Zcela jasně: NE! Klidová doba naše čerpadla v žádném případě nepoškozuje. Doporučuje se ale dobu provozu přizpůsobit druhu použití: Potůčková řečiště( také kombinovaná s vodopádem), kamenné prameny či zřídla a filtrační zařízení by měla být v provozu 24 hod. denně, aby bylo zajištěno dostatečné zásobení mikroorganismů kyslíkem, které zajišťují biologickou filtraci vody. Filtry a potůčky, které nejsou průběžně zásobeny vodou, rychle vyschnou a dojde k vymření mikroorganismů.Filtrace vody je možná potom jen velmi omezeně. Čerpadla sloužící k provozu vodních efektů a stříkacích figur mohou být libovolně často zapínána a vypínána, aniž by to mělo negativní vliv na čerpadlo či rybníček. 
 

Doporučujeme
On-line prodej vybavení pro zahradu, hobby, dům, byt a bydlení. Více ...   Související články

Kompostéry pro obce i pro zahradu

Kompostéry akce, kompostéry pro obce i pro každou zahradu. Český výrobek a doprava zdarma.

Skleník ke zdi

Skleník ke zdi z polykarbonátu nebo UV skla. Velkou výhodou těchto typů skleníků ke zdi je především dobrá akumulační schopnost stěny domu.

Akce měsíce, automatické otvírače zdarma

Akce automatické otvírače zdarma při objednání skleníku během září a října včetně dopravy skleníků zdarma.

Fóliovníky a jejich výhody

S fóliovníky je pěstování jednoduché. Navíc ušetříte. Fóliovníky jsou levné a vytvoříte nejlepší podmínky pro kvalitní a rychlejší růst. Výhody fóliovníků patří mobilita.

Ventilátor Ecofan 810 Black Edition ventilátory

Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.

Akce na náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství pro skleníky. Akce na náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken.