Nej ...

Juka (Yucca)

Jak pěstovat pokojovou rostlinu Juku. Rady a návody na pěstování. ...

Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka

Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj tak ...

Jarní práce a radosti v zahradě

První práce na zahradě patří k těm nejpříjemnějším. Příroda se probouzí, sklízíte plody své podzimní ...

Juka - péče o juku

Celoroční péče o juku. Jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo. ...

Fíkus

Fíkusy a jejich pěstování je někdy problém, ale fíkus se dá zvládnout. Zde najdete rady pro pěstován ...

Kapková závlaha C

Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám. ...Zasílání novinek
odhlásit | přihlásit

Zobrazit:  nejnovější nejčtenější
 email 

vytvořeno: 2004-06-16 22:48:54 | zobrazeno: 9926x
obr
Tipy a rady pro sklvělý trávník - Abychom dosáhli hustého trávníku, s nízkou travičkou, musíme o něj především pravidelně pečovat. Nejvíce péče vyžaduje trávník právě na jaře, kdy jej musíme často sekat, vyhrabávat, odplevelovat, zalévat a provzdušňovat. Pravidelným sekáním dodáváme trávníku nejen pěkný vzhled, ale zároveň jej zbavujeme plevele. Při odplevelování ...

Péče o trávníky na www.hobbyzahrada.cz

TIPY A RADY PRO SKVĚLÝ TRÁVNÍK:
Sekání trávníku * Vertikulace * Hnojení * Odplevelování * Zavlažování * Výsev * Choroby a škůdci * Příprava na zimu

Abychom dosáhli hustého trávníku, s nízkou travičkou, musíme o něj především pravidelně pečovat. Nejvíce péče vyžaduje trávník právě na jaře, kdy jej musíme často sekat, vyhrabávat, odplevelovat, zalévat a provzdušňovat. Pravidelným sekáním dodáváme trávníku nejen pěkný vzhled, ale zároveň jej zbavujeme plevele. Při odplevelování odstraňujeme z trávníku mech, sedmikrásky, pampelišky a jiné širokolisté plevele, které by se jinak velmi rychle rozšířily na úkor trávníku.

Se sekáním
trávníku začneme hned na jaře, obvykle to bývá už v dubnu, ale toto závisí i na nadmořské výšce a poloze zahrady. Při sekání zbavujeme trávu významných živin a proto je musíme dodávat. O tom budeme mluvit v kapitole hnojení. Výška sekaného trávníku by měla být taková, aby vždy zůstaly alespoň 2/3 původní výšky. Když jej zkrátíte na polovinu, nic se neděje, ale při větším zakrácení by mohla tráva dostat stres. Pokud přijedete na chalupu a tráva je přerostlá, je lépe ji stříhat nadvakrát, s dvoudení pauzou.

Všeobecně vzato, v našich klimatických podmínkách musíme trávník sekat každý týden. Pokud byste sekali trávník za delší dobu, tráva by příliš narostla a zničili byste některé druhy jemných traviček. Při pravidelném sekání trávník houstne, protože se chová jako rostlina, kterou například zaštipujete - rozvětvuje se. Naše okrasné trávníky sekáme na výšku 3-4 cm, v době letních vedra se doporučuje sekat trávník na 5 cm, aby se příliš nevysušil. Jen ty nehustší trávníky ve vlhkých klimatických podmínkách se stříhají na výšku 20mm.

S e k a t
se má zásadně v době, kdy je tráva suchá, protože za vlhka sekačka trávu vytrhává z podloží a vytváří tak holá místa. Pokud nemáte na sekačce sběrný koš, posečenou trávu shrabejte, protože by se tráva pod ponechanou posečenou hmotou zadusila a až za několik týdnů byste na trávníku pozorovali nepěkné suché holiny. U nových typů sekaček je mulchovací nůž, který rozseká trávu na tak jemné částečky, že ji lze ponechat a tato hmota hnojí trávník.

Péče o trávník nekončí posekáním a shrabáním. Velmi důležitou činností, určující zdraví a vzhled trávníku je pravidelná v e r t i k u l a c e . V zásadě se jedná o rozrušení povrchu zeminy vertikulačními hráběmi, které vypadají jako hrábě, ale místo zubů mají nože. Tyto se do hloubky asi 3mm zařezávají do země, trávník se čistí, zem dýchá, hnojivo má lepší přístup ke kořenům, trávník se zbavuje mechu. Pokud máte velký trávník, můžete si pořídir motorový vertikulátor, který Vám usnadní práci. Pokud je trávník zanedbaný, je nutné provést vertikulaci dvakrát do roka a potom už stačí jednou ročně. Všechny vyhrabané zbytky zkompostujeme.

H n o j e n ím
trávníku zajišťujeme pravidelný přísun živin a nechceme-li používat jen NPK hnojivo, můžeme si vybrat z více nabízených přípravků, z nichž některé obsahují prvky, ničící plevel a zároveň vyživující trávník. V současné době jsou v prodeji přípravky, upravující kyselost půdní rekace, zbavující tím trávník mechu, a současně hubící nežádoucí plevele s tím že je trávník i pohnojem. Pokud dodržíte návad na příbalovém letáku, výsledek Vás velmi příjemně překvapí. Nejpřirozenější a zcela nejlepší je hnojení trávníku kompostem, který musíme zbavit semen plevelů.

Můžeme to provést v malém propařením, nebo chemicky, když jsme jej napřed rozházeli a nechali semena vyklíčit. Kompost je nutné řádně hráběmi vehrabat do drnů. Nejběžnější hnojivo všeobecně známé pod názvem NPK obsahuje základní stavební prvky. Tedy dusík N, nutný pro růst zelené hmoty, vytvářené v procesu fotosyntézy, kdy se vytváří chlorofyl. Fosfor P je součástí rostlinných bílkovin a draslík K je nutný k vyrovnané regulaci rostlinných procesů. Dále je nutné doplňovat stopové prvky, obsažené v tkzv. plných hnojivech, které používáme jako bonbónek na dortu pro náš milovaný a všem návštěvám předváděný trávník.

O d p l e v e l o v á n í m
trávníku zbavujeme trávník nežádoucích plevelů, které vegetují na úkor trávy. Větší jednotlivé plevele lze odstraňovat ručně, plošně lze použít přípravky, nabízené na trhu.

Důležitou činností je o d m e c h o v á n í
trávníku, které kromě vyhrabávání mechu lze provádět chemicky , v nabídce je mnoho vápenatých přípravků, likvidujících mech posypem. Pokud však máme trávník ve stínu a ještě příliš vlhký, mechu se nezbavíme. Pro snadnější provzdušnění půdy provádíme děrování země, usnadňující odpařování vlhkosti.

Se z a v l a ž o v á n í m
trávníku bychom měli začít hned zjara, nečekat až se objeví hnědé vyschlé skvrny. Kromě postřiku hadicí lze použít řadu postřikovačů, nabízených v prodejnách se zahradní technikou.

Doba pro za k l á d á n í
trávníku ej nejvhodnější od poloviny dubna do konce května, nebo od poloviny srpna do poloviny září. Tam, kde je dostatech dešťových srážek, můete zakládat trávník během celého vegetačního období. Pro jarní výsev bychom měli mít půdu zratou od podzimu asi na výšku rýče. Při té příležitosti zapravíme do země hnojiva ve formě uleželého kravského hnoje nebo kompostu. Vlastní úprava před setím spočívá v tom, že uhrabeme celou plochu tak, aby byl povrch dokonale rovný.

Dokonalou t e r é n n í
rovnost zjistíme zatlučením kontrolních kolíků s napnutou šňůrou, kontrolovanou vodováhou do roviny. Ještě lepší vzhledem k možnému průhybu šňůry je použití prkna na vzdálenost kolíků asi 2,5m od sebe. Několik dnů před výsevem rozhodíme průmyslové hnojivo a to asi v dávce 60g vícesložkového hnojiva na 1m2. Nakonec celou plochu jemně uhrabeme, aby se průmyslové hnojivo zapravilo do země. a je-li povrch půdy příliš suchý, můžeme jej pokropit.

V ý s e v
trávníku je potřeba předem připravit i po stránce teortetické.

Volbou t r a v n í s m ě s i rozhodujeme v konečné podobě budoucího trávníku a vzhledem k tomu, že nabídka čítá více než deset různých směsí s přesným uvedením vlastností, odpovídajících i využití budoucího trávníku, ponechám tuto radu zcela na prodejci, který Vás poinformuje dokonale.

V zásadě lze předpokládat 30% podíl jílku vytrvalého, zbytek tvoří kostřava, psineček výběžkatý, lipnice luční aj. Při výběru se informujte naí na vhodnost kupované směsi vzhledem k tomu, v jaké poloze se trávník nalézá, jinou směs vyžaduje trávník s celodenním osvitem a jinou zase trávník v polostínu.

Pokud jste se rozhodli a přistoupíte k nákupu, musíte vědět, jaké m n o ž s t v í o s i v a nakoupit.Výsevní množství na jednotku plochy se řídí nejen druhovým složením travní směsi, ale také užitnou hodnotou osiva a funkcí travního porostu. Pro pěkný kobercový trávník potřebujeme na 1m2 obvykle 30 - 40g osiva. Je -li semeno starší, nebo obsahuje-li málo drobnosemenných, zvýšíme dávku na 70g. Naopak, čím větší je v kupované směsi podíl drobnosemenných travin, tím méně gramů na jeden metr čtvereční vyséváme. O kvalitě osiva se ještě před výsevem přesvědčíme zkouškou klíčivosti osiva. Ušetříme si tím mnoho pozdějších starostí a zklamání.

V ý s e v
trávníku provádíme za bezvětrného počasí, protože semínka obsažené ve výsevní směsi jsou poměrně lehká a i menší vítr je nestejnoměrně zanáší a podporuje vznik nestejnoměrných zárůstů trávníku tu jemnou travinou, jinde zase větší. Chcete- li, aby výsev byl naprosto stejnoměrný, můžete si pozemek rozdělit na čtverce a na každý úsek přidělit váhový podíl osiva. Rozhozem naplocho ve velké ploše zpravidla nedosáhneme stejnoměrné hustoty výsevu. Zkušení zahrádkáři většinou vysévají tak, že osivo rozdělí na dvě části. Nejdříve osejí pozemek v podélném směru, pak ve směru příčném. Po zasetí se mají semena zapravit pod zem. Toho se dosáhne tkzv. zasekáním železnými hráběmi, potom pozemek řádně utužíme zválcováním nebo naplocho dřevěnou deskou a pokropíme. Osetá plocha láká ptactvo z celého okolí a tak je nutné zajistit ochranu proti vyzobání semínek ze zaseté plochy. Podle zkušeností uváděných v zahrádkářské literatuře lze za nejvýhodnější způsob pokládat natažení černé niti mezi kolíky, zatlučené po ploše pozemku ve výšce asi 15cm. Travní semeno klíčí asi za 1 - 2 týdny po výsevu za předpokladu stálé vlhkosti osetého pozemku. Postřik má být pravidelný a jemný, aby se drobná semínka nevyplavila na povrch. Pokud nesvítí slunce, lze položením průhledné fólie na povrch pozemku zajistit stálou vlhkost bez toho, abychom museli tak často pozemek zavlažovat. V případě slunečního svitu ale riskujeme zapaření povrchu země a zničení semen. Postřikovat se má zásadně večer, aby klíčící semínka vláhu dokonale využila.

C h o r o b y
a škůdci trávníku se vyskytují u všech trávníků.

Velmi nepříjemnou chorobou je p l í s e ň s n ě ž n á , která se vyskytuje u promáčených trávnících, zvláště ve vyšších polohách, kde leží sníh dlouho. Na trávníku se objevují světlešedá místa, pokrytá houbovitým povlakem. Proti této chorobě se velmi obtížně chemicky zasahuje, protože trávník je už tak po zimě zdecimovaný. Nejlepší je použít při výsadbě trávníku odolné rezistentní odrůdy trav, jako je kostřava červená a jílek vytrvalý, či kostřava ovčí. Výhodná je rovněž lipnice. Pozemek je nutné alespoň 4x ročně vertikulovat, vyhrabávat a provzdušňovat. Pokud se Vám objeví v trávníku čarodějné kruhy ze stojících hub, musíme provzdušnit zeminu a dbát na hnojení podle doporučení v návodu hnojiva - týkajícího se dávek hnojiva.

Š k ů d c i
se vyskytují ve formě mravenců, kteří vyhledávají zvláště suchá místa, ve kterých poddolují trávník a ten se propadá. Pomůže důkladná zálivky, která je vyplaví.

Proti k r t k ů m
se snaží bojovat celé generace zahrádkářů, ale většinou marně. Pokud naleznete na trávníku kupu vyryté zeminy, je vhodné použít ji jako výbornou výsevní zeminu a vyhloubené skuliny doplnit normální zeminou.

Péče před z i m n í m
obdobím se soustředí především na přihnojení trávníku a jeho vertkulaci s ohledem na počasí, neboť v případě příliš deštivého počasí bychom mohli trávník rozdusat a zašlapat travní výhony do bláta. Pokud se to stane, je vhodné po anglickém způsobu provést vrchní drenáž, spočívající v posypu pískem. Pelargonie.cz, autor Josef Hejduk www.pelargonie.cz

TIPY A RADY PRO SKVĚLÝ TRÁVNÍK: Sekání, hnojení, zavlažování, ...
 

Doporučujeme
On-line prodej vybavení pro zahradu, hobby, dům, byt a bydlení. Více ...   Související články

Kompostéry pro obce i pro zahradu

Kompostéry akce, kompostéry pro obce i pro každou zahradu. Český výrobek a doprava zdarma.

Skleník ke zdi

Skleník ke zdi z polykarbonátu nebo UV skla. Velkou výhodou těchto typů skleníků ke zdi je především dobrá akumulační schopnost stěny domu.

Akce měsíce, automatické otvírače zdarma

Akce automatické otvírače zdarma při objednání skleníku během září a října včetně dopravy skleníků zdarma.

Fóliovníky a jejich výhody

S fóliovníky je pěstování jednoduché. Navíc ušetříte. Fóliovníky jsou levné a vytvoříte nejlepší podmínky pro kvalitní a rychlejší růst. Výhody fóliovníků patří mobilita.

Ventilátor Ecofan 810 Black Edition ventilátory

Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.

Akce na náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství pro skleníky. Akce na náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken.